TOTAL CLEAN – CURATENIE, IGIENA – Oradea, Arad, Timisoara
Uniunea Europeana Ministerul Fondurilor Europene Instrumente Structurale 2007-2013


Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" POS-CCE
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -